Warsztaty dla dzieci w wieku

Warsztat 6+

Dr. Techniko

Dr. Techniko Screenshot
Nauka podstawowych reguł myślenia proceduralnego dla najmłodszych.

Opis tematyczny

Na zajęciach dowiemy się co to są roboty oraz poznamy ich tajny język. Nauczymy się pisać programy, na podstawie których nasze roboty będą w stanie wykonać coraz to bardziej skomplikowane misje. W rolę robotów wcielą się … rodzicie. Dzieci będą miały okazję puścić wodze fantazji i zaprogramować rodziców tak, aby choć raz bezwzględnie wykonywali ich polecania.

Wartość merytoryczna

Podstawy myślenia proceduralnego oraz nauka dekompozycji problemów do sekwencji komend.

Wymagania

Poczucie humoru, chęć do zabawy, dla rodziców: wygodny strój pozwalający na wykonywanie (często wielokrotne) sekwencji komend przygotowanych przez dzieci.

Materiały pomocnicze

Robot (w postaci rodzica/opiekuna), którego będziesz programować :)

Więcej

http://drtechniko.com/

Lego® WeDo (RoboCAMP Radomsko)

LEGO-Education-WeDo-Robotics-Construction-Set1
Opis tematyczny

Podczas kursu dzieci nauczą się podstaw projektowania, budowania robotów oraz ich programowania z wykorzystaniem zestawów Lego® WeDo. Zajęcia będą bazowały na materiałach pierwszej lekcji programu nauczania, który zawiera 12 aktywności (każda na 2 godziny lekcyjne) podzielonych na cztery grupy tematyczne:
- zadziwiające mechanizmy
- dzikie zwierzęta
- piłka nożna
- przygody

Wartość merytoryczna

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu:
- używania i tworzenia programowania,
- wykorzystania sprzężenia zwrotnego w procesie programowania.
- pracy z maszynami prostymi, przekładniami, dźwigniami, wielokrążkami,
- pomiaru czasu i odległości
- operacji matematycznych w tym dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, szacowanie, losowość, korzystanie ze zmiennych
- rozwijania kompetencji językowych –narracji, pisania, wyjaśniania, interpretacji
- poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

Wymagania

Chęć tworzenia zadziwiających robotów, nieograniczona wyobraźnia ;)

Materiały pomocnicze

Na każdą parę przypada komputer, zestaw klocków Lego® WeDo.

Więcej

http://education.lego.com/en-gb/preschool-and-school/lower-primary/7plus-education-wedo

LightBot

Będziemy zdobywać kolejne poziomy wydając robocikowi rozkazy umożliwiające zapalenie wszystkich płytek na planszy. Wraz z postępami poziomy staną się coraz trudniejsze. Uwaga! – nasz mały robot słucha bezwarunkowo podanych mu komend więc może zachowywać sie dziwacznie :)

Wygląd aplikacji

light-bot-screenshot

Wartość merytoryczna

Nauka abstrakcyjnego myślenia, podstawy algorytmów, proste sekwencje komend (wstęp do programowania).

Wymagania

Wystarczy znajomość komputera i obsługi myszki komputerowej :)

Więcej

http://light-bot.com/