Warsztaty dla opiekunów i nauczycieli

Dlaczego ważna jest nauka kodowania? Kodowanie - trzecim podstawowym językiem. (10:00-11:50)

Aleksandra Krzywik

Opis tematyczny

Coraz częściej wszyscy podkreślają, że rozwijanie kompetencji cyfrowych to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stoi przed polską szkołą. Politycy namawiają by od wczesnych lat uczyć młodych Polaków nie tylko jak korzystać z dobrodziejstw najnowszych technologii, ale także jak je tworzyć. Zastanawiałeś się dlaczego warto uczyć swoje dzieci kodowania?

Wartość merytoryczna

Podczas 50 minutowego spotkania postaram się wytłumaczyć, dlaczego w nauce programowania chodzi o coś więcej, niż o zdobycie specjalistycznych umiejętności tworzenia programów komputerowych. Bo dzięki lekcjom kodowania dzieci będą mogły głównie rozwijać skuteczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, pracy zespołowej oraz uczyć się jak szukać informacji i jak działać, by odpowiednio je wykorzystać.Wytłumaczymy dlaczego dzieci, które uczą się kodowania rozwijają się lepiej i szybciej.

Materiały pomocnicze

Wyniki badania Diagnoza Społeczna 2013

Zajęcia z programowania dla rodziców i nauczycieli. System Qt (12:30-14:20)

Piotr Dobosz

Opis tematyczny

Środowisko Qt jest dostępne dla platform: X11 (m.in. GNU/Linux, BSD, Solaris), Windows, Mac OS X, Haiku oraz dla urządzeń wbudowanych opartych na Linuksie (Qt Extended), Windows CE, Symbian, Android. Qt jest podstawą dla m.in. uniksowego środowiska graficznego KDE oraz uniksowych wersji komunikatora internetowego Skype[3] i programu Google Earth.

Biblioteki Qt dostępne są w języku C++ i Java; mogą też być wykorzystywane w programach napisanych w innych językach, m.in. Ada (QtAda), C# (Qyoto/Kimono), Pascal, Perl (Perl Qt4), PHP (PHP-Qt), Ruby (QtRuby) iPython (PyQt). Charakteryzują się w pełni obiektową architekturą. Zawierają wiele technologii programowania graficznego interfejsu użytkownika, istniejących wcześniej jedynie w Tk: mechanizm sygnałów i slotów, automatyczne rozmieszczanie widżetów oraz zhierarchizowany system obsługi zdarzeń.

Biblioteki Qt, oprócz obsługi interfejsu użytkownika, zawierają także niezależne od platformy systemowej moduły obsługi procesów, plików, sieci, grafiki trójwymiarowej (OpenGL), baz danych (SQL), języka XML, lokalizacji,wielowątkowości, zaawansowanej obsługi napisów oraz wtyczek. Zawierają także własne, niezależne od biblioteki STL szablony klas pojemników.

Zródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Qt

Nowe możliwości prowadzenia informatyki w szkole. Scratch - warsztaty dla rodziców. (14:40-16:30)

Alina Płaszczyńska, Marzena Musiał

Opis tematyczny

Na zajęciach zajmiemy się utworzeniem prostej gry zręcznościowej bazujacej na wcześniej przygotowanych grafikach. Poza ogólnymi wytycznymi będzie możliwość indywidualnego doboru grafiki (tło, postacie). Dzieci, które wykonają zadanie przed czasem będą mogły zmodyfikować grę zgodnie ze swoją inwencją i możliwościami

Wygląd aplikacji
scratch-screenshot

Więcej

http://scratch.mit.edu/