Warsztaty dla dzieci w wieku

Warsztat 6+

Lego® WeDo (ABC Robotyki)

LEGO-Education-WeDo-Robotics-Construction-Set1
Opis tematyczny

Podczas kursu dzieci nauczą się podstaw projektowania, budowania robotów oraz ich programowania z wykorzystaniem zestawów Lego® WeDo. Zajęcia będą bazowały na materiałach pierwszej lekcji programu nauczania, który zawiera 12 aktywności (każda na 2 godziny lekcyjne) podzielonych na cztery grupy tematyczne:
- zadziwiające mechanizmy
- dzikie zwierzęta
- piłka nożna
- przygody

Wartość merytoryczna

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu:
- używania i tworzenia programowania,
- wykorzystania sprzężenia zwrotnego w procesie programowania.
- pracy z maszynami prostymi, przekładniami, dźwigniami, wielokrążkami,
- pomiaru czasu i odległości
- operacji matematycznych w tym dodawanie, odejmowanie, dzielenie, mnożenie, szacowanie, losowość, korzystanie ze zmiennych
- rozwijania kompetencji językowych –narracji, pisania, wyjaśniania, interpretacji
- poszerzanie słownictwa z języka angielskiego

Wymagania

Chęć tworzenia zadziwiających robotów, nieograniczona wyobraźnia ;)

Materiały pomocnicze

Na każdą parę przypada komputer, zestaw klocków Lego® WeDo.

Więcej

http://education.lego.com/en-gb/preschool-and-school/lower-primary/7plus-education-wedo

LightBot

Będziemy zdobywać kolejne poziomy wydając robocikowi rozkazy umożliwiające zapalenie wszystkich płytek na planszy. Wraz z postępami poziomy staną się coraz trudniejsze. Uwaga! – nasz mały robot słucha bezwarunkowo podanych mu komend więc może zachowywać sie dziwacznie :)

Wygląd aplikacji

light-bot-screenshot

Wartość merytoryczna

Nauka abstrakcyjnego myślenia, podstawy algorytmów, proste sekwencje komend (wstęp do programowania).

Wymagania

Wystarczy znajomość komputera i obsługi myszki komputerowej :)

Więcej

http://light-bot.com/

Unplugged

Opis tematyczny

Girls Code Fun
Podczas tego warsztatu uczestnicy poznają podstawy tego czym jest zabawa związana z programowaniem. Uczestnicy wezmą udział w niezwykłej pirackiej przygodzie która wprowadzi ich w przygodę z programowaniem.

Wartość merytoryczna

Wymagania

Materiały pomocnicze

Brak

Więcej

http://www.girlscodefun.pl/