FAQ

Często zadawane pytania.

Jak wygląda rejestracja?

Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową.

Bilety będą udostępnianie stopniowo, zgodnie z opublikowany przez organizatora harmonogramem - dostępny na facebookowym profilu konferencji (www.facebook.pl/devoxx4kidspl/).

Jednorazowo można wybrać tylko jeden bilet z danej grupy. Po zakończeniu rejestracji tego biletu, o ile będą nadal dostępne bilety z tej kategorii, po odświeżeniu strony w przeglądarce można dokonać kolejnej rejestracji.

Po zakończonej rejestracji zostanie udostępniona pula biletów rezerwowych. W przypadku nie potwierdzenie rejestracji przez osoby z puli biletów podstawowych osoby z rejestracji rezerwowej będą zapraszane do udziału w wydarzeniu w kolejności zgłoszeń.

Czy rodzic musi zostać na konferencji?

Tak. Obecność rodziców na terenie uniwersytetu, w czasie konferencji Devoxx4Kids Polska, jest obowiązkowa. Organizator ponosi odpowiedzialność za dzieci wyłącznie w czasie zajęć odbywających się w sali komputerowej. Przed rozpoczęciem, w przerwach a także po zakończeniu zajęć odpowiedzialność za dziecko ponosi opiekun prawny.

Czy na miejscu będzie jedzenie dla dzieci?

Tak, w trakcie przerw dla dzieci został przewidziany poczęstunek w postaci kanapek oraz woda.

W czasie konferencji, przewidziana jest również jedna, dłuższa (45 min) przerwa na obiad. Każde dziecko otrzyma obiad zgodnie z wyborem, którego dokonali Państwo podczas rejestracji.

Czy na miejscu będzie jedzenie dla rodziców?

Nie, ze względu na ograniczony budżet, wyżywienie zapewniamy tylko dzieciom.

Natomiast, przez cały czas trwania konferencji na uczelni otwarta będzie restauracja, w której mogą Państwo zakupić posiłek dla siebie.

Czy opiekun może przebywać z dzieckiem na zajęciach?

Na zajęciach pt. “Dr Technico” dla grupy 6+, obecność rodzica/opiekuna jest obowiązkowa. Zajęcia te stanowią wyjątek, ze względu na swój charakter - zajęcia bez komputera, a “robotem” którego będzie programowało dziecko będzie rodzic/opiekun.

Na pozostałych zajęciach rodzice nie mogą przebywać. Ilość miejsca w sali jest ograniczona. Podczas zajęć, dzieci przebywają pod opieką Prelegenta oraz 2 Wolontariuszy, którzy będa opiekowali się daną grupą w ciągu całego dnia.

Równolegle do zajęć dla dzieci, przewidziany został panel dla rodziców, na który serdecznie zapraszamy. Na wykładach dowiecie się Państwo wielu wartościowych informacji dotyczących edukacji komputerowej. Dodatkowo liczymy, że wykłady te podpowiedzą jak wspierać rozwój Waszych dzieci i w jaki sposób można kontynuować dalszy ich rozwój. Harmonogram wykładów dla rodziców znajduje się na naszej stronie internetowej.

Kim są Wolontariusze i jaką pełnią rolę?

Wszyscy na tej konferencji jesteśmy wolontariuszami, to znaczy pracujemy bez wynagrodzenia finansowego. Natomiast mówiąc wolontariusz mamy na myśli osoby, które przejmują w opiekę 12 osobowe grupy dzieci i przez cały dzień pomagają im: odnaleźć się gmachu uniwersytetu, dobrze się bawić i wyciągnąć jak najwięcej z zajęć. Bez nich wydarzenie szybko pogrążyło by się w chaosie :)

Wolontariusze mają za zadanie wspierać was i wasze dzieci, pokierować na zajęcia, odpowiedzieć na pytania czy też zapewnić dzieciom dobre samopoczucie przez cały czas trwania konferencji. Warto jednak pamiętać, że wolontariusze nie biorą na siebie odpowiedzialności za dzieci między zajęciami.

Czy muszę przebrać dziecko w koszulkę?

Tak. Przebranie dziecka w oficjalną koszulkę Devoxx4Kids Polska jest konieczne.

Każda grupa wiekowa dostanie koszulki w innym kolorze, co pozwoli nam na szybką identyfikację dzieci biorących udział w wydarzeniu oraz ich przynależności do konkretnej grupy. Dołożyliśmy wszelkich starań aby koszulki były atrakcyjne wizualnie i stanowiły nie tylko wyróżnik konferencji, ale również miła pamiątkę z wydarzenia.

Czy mogę odebrać dziecko wcześniej, przed zakończeniem wydarzenia?

Nie. Bardzo prosimy o dokonywanie przemyślanej rejestracji. Konferencja jest całodniowa. Zajęcia zaczynają się o godzinie 9:30 a kończą o 16:30. Bardzo byśmy chcieli aby dzieci wzięły udział we wszystkich warsztatach przygotowanych dla nich tego dnia. Dołożyliśmy wszelkich starań aby zajęcia były ciekawe i różnorodne. Mamy nadzieję, że dzięki temu wzbudzimy u Państwa i dzieci zainteresowanie dalszą, samodzielną nauką.

W sytuacji wyjątkowej, jeżeli z jakichś powodów zmuszeni będą Państwo do odebrania dziecka wcześniej, prosimy o zgłoszenie się do wolontariusza będącego opiekunem danej grupy. Mają Państwo obowiązek poinformowania organizatora o fakcie odbioru dziecka, konieczny będzie również podpis prawnego opiekuna na liście.

Czy wolontariusz może podać mojemu dziecku leki?

Niestety nie, jeżeli Państwa dziecko musi regularnie przyjmować leki prosimy o pozostanie na terenie uczelni i podawanie leków samodzielnie w przerwie między zajęciami.