LightBot

Opis zajęć.

Będziemy zdobywać kolejne poziomy wydając robocikowi rozkazy umożliwiające zapalenie wszystkich płytek na planszy. Wraz z postępami poziomy staną się coraz trudniejsze. Uwaga! – nasz mały robot słucha bezwarunkowo podanych mu komend więc może zachowywać sie dziwacznie.

Prowadzący: Mateusz Waś

Inżynier DevOps, który od 6 lat pomaga zespołom w rozwiązywaniu problemów od pierwszej linijki kodu do ostatniego użytkownika produktu.